BALU s.r.o. je autorizovaným distribútorom spoločností 3M a Ansell. Zaoberá sa veľkoobchodným predajom:

- brúsnych a leštiacich materiálov,

- lepiacich pások a lepidiel,

- produktov pre autoopravárenský priemysel,

- osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 

Spoločnosť BALU s.r.o. vznikla 6. mája 2002 zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vl. 13466/T.

Spoločnosť BALU s.r.o. sa snaží neustále zlepšovať vo všetkých oblastiach svojich ponúkaných služieb.

Dôkazom je zavedenie Systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008.

Taktiež sa zaväzuje zachovať udržateľný rozvoj spoločnosti so zreteľom na ochranu životného prostredia a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov.

 

Nájdete nás na adrese: Gábora Steinera 7, 917 02 Trnava.